Sõnastikud

Andresson, H. Saksa-eesti ja eesti-saksa majandussõnastik : [umbes 5 500 saksakeelset märksõna] = Wirtschaftswörterbuch deutsch-estnisch estnisch-deutsch / Tartu : H. Andresson, 1994 ([Tartu] : Greif) 240 lk.

 

Arumäe. Prantsuse keelest tõlkinud Liina Paroll (eesti, inglise ja prantsuse keeles), 2004, 208 lk

 

Aule, A., Jõgi, E., Toompere, H. Inglise-eesti ja eesti-inglise ärisõnastik. Keelefirma TEA. Tallinn, 1993, 554 lk

 

Eesti-saksa ja saksa-eesti ärisõnastik. Estnisch-Deutsches und Deutsch-Estnisches Wirtschaftswörterbuch Koostanud Mari Hiiemäe, Katrin Püssa ja Anu Schulz Toimetanud Maie Pulst, Kati Rump ja Anu Schulz TEA Kirjastus 1994, 688 lk,

 

Eesti-vene majandussõnastik = Эстонско-русский экономический словарь / koostaja Eve Raeste Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda), 375 lk

 

Hiiemäe, M., Püssa, K., Schulz, A. Eesti-saksa ja saksa-eesti ärisõnastik. Keelefirma TEA. Tallinn, 1994, 682 lk

 

Hinnosaar, M., Hinnosaar, T. Inglise-eesti-inglise majandusteadussõnastik, http://toomas-marit.hinnosaar.net/dictionary/ Sõnastik sisaldab majandusteaduses sageli kasutatavaid inglisekeelseid termineid eestikeelsete vastetega ja viidetega neid mõisteid selgitatavatele veebi- või raamatulehekülgedele. 2098 sõna (11.04.07)

 

Hinsberg, A. Väike eesti-inglise-saksa-prantsuse-soome-rootsi-vene hotellisõnastik. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 1993. 102 lk

 

International Trade Dictionary. Inglise-eesti-saksa-prantsuse-hispaania-rootsi-soome-vene väliskaubandusterminite sõnastik. Kirjastus Ilo. Tallinn, 1993. 112 lk

 

Kolmann, K. Eesti-inglise-eesti äri- ja majandussõnastik. Tallinn: Estada Kirjastus, 2002 ([Tartu] : Greif), 352 lk

 

Mallene, Ü. Kaubandusleksikon A-Ü 2002 Kirjastus Ilo, toimetanud Aime Kons; 176 lk

 

McLennan, H. Eesti-inglise-eesti olulisemate ja enimkasutatavate eestvedamisalaste terminite sõnastik : magistriprojekt / Helen McLennan ; juhendajad: Kersti Meinart, Kulno Türk ; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond Tartu, 2002

 

Mereste, U. Majandusleksikon. I, A-M 2003, 644 lk

 

Mereste, U. Majandusleksikon. II, N-Y 2003, 604 lk

 

Mereste, U., Agur, U., Ennuste, Ü., Hanson, V., Raudsepp, V., Vainu, V. Inglise-eesti majandusterminite seletussõnastik. 1-3. Eesti Majandusjuhtide Instituut. Loengupanga 4. teadussuund: "Turumajandusteooria". Loengumapp 4-23-24-24 lisa. Tallinn 1992

 

Mölder, A. Väike majandusterminite seletav sõnastik (finantsterminid, turundusterminid, logistikaalased terminid), Majanduskonsultatsioonide OÜ. http://www.mkonsult.ee/majandusterminid.htm

 

Müügi- ja turundussõnastik Inglise-eesti / prantsuse-eesti Inglise keelest tõlkinud Ivika

 

Niibo, R. Saksa-eesti börsiterminite valiksõnastik : magistriprojekt / Ruth Niibo ; juhendaja: Karl Lepa ; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond

 

Panganduse mõistete sõnastik. Koostanud Mall Maasik, Maire Raadik ja Vello Vensel. Eesti Pangaliit; http://www.pangaliit.ee/lexikon/tahestik.htm

 

Pihlak, A., Krikk, L. Inglise-eesti / eesti-inglise ärisõnastik, 1999, 312 lk

 

Pärl, J. Mõned majandusterminid. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2002

 

Raeste, E. Eesti-vene majandussõnastik 2003 Kirjastus Tartu Ülikooli Kirjastus; 376 lk

 

Raid, V. Liike-elämän sanakirja suomi-eesti. Soome-eesti ärisõnastik. Keelefirma TEA. Tallinn, 1995. 408 lk

 

Raid, V. Suomi-eesti liike-elämän sanakirja. Soome-eesti ärisõnastik. Lahti, 1991, 466 lk

 

Raid, V. Uus inglise-eesti majandussõnaraamat 2008 = New English-Estonian dictionary of economics 2008 / koostanud; [toimetaja Ants Pihlak] Tallinn : Festart, c2008 ([Tartu] : Greif), 1019 lk

 

Raudsepp, O. Pangandussõnastik Tallinn : [LECTURA], 1995, 122 lk

 

Raudsepp, O. Väike pangandusleksikon Tallinn : Külim, 1997, 156 lk

 

Suur eesti-inglise majandussõnaraamat = Estonian-English dictionary of economics / [tõlkijad Made Kivilo, Avo Org, Mare Randveer ; toimetaja Lea Noorma] Tallinn : TEA Kirjastus, 2004 (Jyväskylä : Gummerus), 575 lk

 

Suur inglise-eesti majandussõnaraamat = English-Estonian dictionary of economics / [koostajad Andres Arrak, Lauri Luiker ... [jt.] Tallinn : TEA, 2003, 847 lk

 

Toots, A. Dictionary of accounting terms : English-eesti-français-Deutsch, , 208 lk

 

Turovskaja, I. Русско-англо-эстонский бизнес-словарь = Vene-inglise-eesti ärikeele sõnaraamat = Russian-English-Estonian business-dictionary, Ingri, 1994 Tallinn

 

Uus Saksa-Eesti Majandussõnaraamat. Kirjastus: TEA Kirjastus, 2001

 

Vene-eesti hulgikaubanduse sõnastik. Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeerium. Tallinn, 1991. 144 lk

 

Vissak, H. Väike eesti-vene ja vene-eesti majandussõnastik ning ettevõtlussõnastik = Малый эстонско-русский и русско-эстонский экономический словарь и словарь по предпринимательству / Helle Vissak [Tallinn] : Estada Kirjastus, 2001 ([Pärnu : Trükk]). 254 lk

 

Vissak, H., Vissak, J. Eesti-Vene-Eesti Kinnisvarasõnastik Kirjastus: Juura

 

Väike majandusterminite sõnastik, http://www.mkonsult.ee/majandusterminid.htm

Majanduskonsultatsioonide OÜ sõnastik, sisaldab 249 eesti terminit koos eestikeelsete seletustega