Uurimistööd

Aria, Helen  Kultuuridevaheliste erinevustega arvestamine rahvusvahelistel läbirääkimistel Eesti ettevõtjate näitel: bakalaureusetöö / Helen Aria; juhendaja: Ele Reiljan; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, rahvamajanduse instituut, välismajanduse õppetool Tartu: Tartu Ülikool, 2003, 68 lk

Aria, Helen  Kultuuridevaheliste erinevustega arvestamine rahvusvahelistel läbirääkimistel kaugete kultuuride esindajatega Eesti ettevõtjate näitel: magistritöö sotsiaalteaduse magistri kraadi taotlemiseks majandusteaduses / Helen Aria; juhendaja: Ele Reiljan; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, turunduse õppetool Tartu: Tartu Ülikool, 2006, 103 lk

Ehaste, Rait  Läbirääkimised Hiina äripartneritega AS Chemi-Pharm näitel: bakalaureusetöö / Rait Ehaste; juhendaja: Maaja Vadi; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, ettevõttemajanduse instituut, juhtimise õppetool  Tartu: Tartu Ülikool, 2008, 65 lk

Haidak, Toomas  Kultuuri roll rahvusvahelise turunduse keskkonnas sisenemisel Araabia maadesse: bakalaureusetöö / Toomas Haidak; juhendaja: Urmas Varblane; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, turunduse õppetool  Tartu: Tartu Ülikool, 2003, 85 lk

Jürgenson, Anu  Kultuuri mõju organisatsioonilisele käitumisele kontsernis Miecys Balti riikides (Hofstede dimensioonide alusel): magistriprojekt ärijuhtimise magistri kutsekraadi taotlemiseks / Anu Jürgenson; juhendaja: Maaja Vadi; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise õppetool  Tartu: Tartu Ülikool, 2005 , 87 lk

Kase, Kaisa  Prantsuse kultuuri mõju äriläbirääkimistele: bakalaureusetöö / Kaisa Kase; juhendaja: Maaja Vadi; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut Tartu: Tartu Ülikool, 2007, 63 lk

Koskela, Anna  Eestlased ja soomlased suhtlejatena: auto- ja heterostereotüübid / Anna Koskela; juhendaja: Tiia Tulviste; Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Psühholoogia osakond Tartu, 2003,. Seminaritöö 20 lk

Koskela, Anna  Soomlased, eestlased, venelased ja rootslased suhtlejatena: auto- ja heterostereotüübid / Anna Koskela; juhendaja Tiia Tulviste; Tartu Ülikool, psühholoogia osakond , bakalaureusetöö Tartu: Tartu Ülikool, 2006, 35 lk

Lausa, Enel  Eestlased, eesti-venelased ja venelased suhtlejatena: auto- ja heterostereotüübid: bakalaureusetöö / Enel Lausa; juhendaja Tiia Tulviste; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, psühholoogia osakond  Tartu: Tartu Ülikool, 2004, 36 lk

Lõhmus, Keit  Sakslaste kultuurikontekstist mõjutatud läbirääkimiskäitumine eestlaste perspektiivist (Hofstede käsitluse alusel): bakalaureusetöö / Keit Lõhmus; juhendaja: Maaja Vadi; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, juhtimise õppetool  Tartu: Tartu Ülikool, 2004, 60 lk

Lääne, Evely  Kultuuridevaheliste erinevuste arvestamine rahvusvahelises turunduses AS Tallinna Keraamikatehase näitel: diplomitöö / Evely Lääne; juhendaja: Ele Reiljan; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, rahvusvahelise ettevõtluse õppetool Ilmunud Tartu: Tartu Ülikool, 2003, 45 lk

McLennan, Helen  Eesti-inglise-eesti olulisemate ja enimkasutatavate eestvedamisalaste terminite sõnastik: magistriprojekt / Helen McLennan; juhendajad: Kersti Meinart, Kulno Türk; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond Tartu, 2002, 56 lk

Meri, Riin  Töötajate kultuurilise tausta mõju nende käitumisele organisatsioonis kolme rahvuse esindajate näitel (Hofstede käsitluse alusel): magistriprojekt ärijuhtimise magistri kutsekraadi taotlemiseks / Riin Meri; juhendaja: Maaja Vadi; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, juhtimise õppetool  Tartu: Tartu Ülikool, 2003, 95 lk

Mäe, Aivar  Venemaa kultuurilise eripära arvestamine ärisuhetes venelastega: diplomitöö / Aivar Mäe; juhendaja: Ele Reiljan; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, turunduse õppetool Tartu: Tartu Ülikool, 2004, 48 lk

Niibo, Ruth Saksa-eesti börsiterminite valiksõnastik: magistriprojekt / Ruth Niibo; juhendaja: Karl Lepa; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond

Nüüd, Daniel  Eesti ja Vene rahvuskultuuri eripärad läbirääkimistes võrdlevas perspektiivis: magistritöö ärijuhtimise magistri kraadi taotlemiseks / Daniel Nüüd; juhendaja: Maaja Vadi; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, ettevõttemajanduse instituut  Tartu: Tartu Ülikool, 2009, 78 lk

Peterson, Kristina  Vene turule ekspordiga sisenemisel tekkivad probleemid Eesti ettevõtetes: bakalaureusetöö / Kristina Peterson; juhendajad: Ele Reiljan, Katrin Tamm; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, turunduse õppetool, Ilmunud Tartu: Tartu Ülikool, 2003 , 36 lk

Piirimaa, Eve  Kultuuri roll läbirääkimistes: inglaste läbirääkimiskäitumine eesti juhtide vaatenurgast (Hofstede kultuuridimensioonide alusel): bakalaureusetöö / Eve Piirimaa; juhendaja: Maaja Vadi; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, juhtimise õppetool  Tartu: Tartu Ülikool, 2007, 66 lk

Preeks, Ingrid.  Tööalane suhtlemine toomisorganisatsiooni administratsioonis: diplomitöö / Ingrid Preeks; Tartu Riiklik Ülikool, loogika ja psühholoogia kateeder, Tartu, 1974, 61 lk

Raeste, E.Majandusalase suhtluspädevuse kujundamise võimalusi õpikus " Turumajandus pro et contra " / Eve Raeste; Tartu Ülikool. Filosoofia Teaduskond. Pedagoogika osakond, 1998

Schneider, Jane. Konkurentidevaheline suhtlemine ja koostöö Eesti rõiva- ja tekstiilitööstuse näitel: bakalaureusetöö; juhendaja: Marge Seppo; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, turunduse õppetool;  Tartu: Tartu Ülikool, 2006, 60 lk

Suprun, Olesja  Kultuuriliste eripärade arvestamine rahvusvahelises reklaamis Eesti turu näitel: bakalaureusetöö / Olesja Suprun; juhendaja: Urmas Varblane; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, rahvusvahelise ettevõtluse õppetool Tartu: Tartu Ülikool, 2004, 82 lk

Zotova, Oksana  Kultuuri mõju organisatsioonilisele käitumisele toitlustusettevõttes Venemaal (Hofstede dimensioonide alusel): bakalaureusetöö / Oksana Zotova; juhendaja: Maaja Vadi; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, juhtimise õppetool  Tartu: Tartu Ülikool, 2007, 74 lk

Tõldsepp, Kristel  Kultuuri mõju multinatsionaalsete organisatsioonide personali värbamisele ja valikule / Kristel Tõldsepp; Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Juhtimise ja Välismajanduse Instituut, Juhtimise õppetool  Tartu, 1999 , 111 lk

Vierikko, Miisa. Geert Hofstede kultuuridimensioonide mõju avaldumine Soome ja Eesti võrdluses: bakalaureusetöö / Miisa Vierikko; juhendaja: Maaja Vadi; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut Tartu: Tartu Ülikool, 2007, 60 lk

Ryynänen, Ville Rikhard. Suhtevõrgustike kasutamine Soome ettevõtete Eesti turule sisenemisel: bakalaureusetöö / Ville Rikhard Ryynänen; juhendaja: Ele Reiljan; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, juhtimise ja turunduse instituut, turunduse õppetool. Ilmunud Tartu: Tartu Ülikool, 2004, 71 lk

Seppo, Marge. Suhtevõrgustike roll Eesti keemiatööstusettevõtete rahvusvahelistumisel: dissertatsioon magister artium kraadi taotlemiseks majandusteaduses / Marge Seppo; juhendaja: Ele Reiljan; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, turunduse õppetool Ilmunud Tartu: Tartu Ülikool, 2005, 116 lk