Algas Eesti ärikeele alane rahvusvaheline projekt

MIG-KOMM-EU – Mitmekeelne, kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas

 

Antud projekti eesmärgiks on arendada majanduskoostööd EL liikmesriikide vahel, mille eelduseks on efektiivselt toimiv mitmekeelne ärisuhtlus. Projekti raames töötatakse välja kaasaegsed, mitmekeelsed ja kultuuridevahelist aspekti arvestavad õppematerjalid. Antud õppematerjalid avardaksid kasutajate õppimis- ja töötamisvõimalusi EL-s. Partnerriikideks on Saksamaa, Ungari, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Rumeenia.

 

Tartu Ülikooli poolsed projekti täitjad on Helgi Andresson, Anne Aidla, Katrin Tamm, Riina Viilup ja Tanel Mehine.