Jaanuarikuu statistika peegeldab rahvusvahelist edu

Lugupeetud daamid ja härrad,

 

meie töö MIG-KOMM-EU projekti “Mitmekeelne, kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas” kallal on jõudsalt edenenud. Esimeste tulemustega saab tutvuda projekti kodulehel www.mig-komm.eu. Tulemused peegelduvad ka veebistatistikas, külastajateks on mitte ainult projekti partnerid 9 maalt, vaid huvilised kogu Euroopast, Ameerikast, Aasiast, Lähis-Idast ja isegi Aafrikast. Jaanuaris 2010 nägi meie projekti kodulehe külastatavuse statistika välja järgmiselt:

  

Jaanuar 2010

Kokku kasutuskordi

101841

Kokku faile

96966

Kokku lehekülgi

  21009

Kokku külastusi

3579

Kokku kB faile

2296329

   

Projekti kodulehel on:

* kontseptsiooni ja eesmärkide lühikirjeldus partnerriikide emakeeltes,

* partnerorganisatsioonide nimekiri koos linkidega partnerite kodulehele,

* ülevaade partnervõrgustike ja praktika partnerite kohta, samuti on huvilistel võimalik nendega ühineda, kõik on teretulnud;

* erialased, kontseptsioonilised ja organisatoorsed teadaanded;

* teaduslikud artiklid majanduslike, keeleliste ja kultuuridevaheliste aspektide kohta;

* võimalus kontakteeruda kõigi partneritega ja koordinaatoritega.

 

Kodulehelt võite juba praegu leida konkreetseid õppematerjale ärisuhtluse valdkonnas:

* kuulamisharjutused koos juurdekuuluva sõnastikuga ärialase suhtlemise, turunduse ja kultuurivahelise suhtluse teemadel;

* enesekontrollitestid kultuuridevahelise ja ärialase suhtluse teemadel, mille hulka kuulub ka näiteks ettevõtte ja toote tutvustamine, enesekontrollitestidega saate hinnata oma erialakeele oskustaset ja välja selgitada lüngad Teie teadmistes;

* ajaveebis on võimalus teha sissekandeid ja vahetada mõtteid ärisuhtluse erinevate aspektide üle;

* viki suhtluskeskkond sisaldab aktuaalseid keelelis-didaktilisi artikleid majandusalase oskuskeele ja ärisuhtluse kohta;

* turunduse ja turismialase sõnavaraga sõnastikud, samuti rikkalik linkide loetelu on-line sõnastike kohta;

* lingid, mis viitavad projekti teemaga seotud valdkondadele: vastavad on-line sõnaraamatud, leksikonid ja teatmikud majanduse, turismi, infotehnoloogia, juhtimise, turunduse, teeninduse ja kultuuridevahelise suhtlemise kohta;

* oluline informatsioon rahvusvahelise ECL-testi kohta koos näidistestidega.

 

Projekti avalikul veebilehel kujutatud partnerriikide lippude alt tulevad nähtavale nende kodulehed, mis antud momendil on veel koostamisel. Valminud kodulehtedelt on võimalik leida juba projekti käigus erinevates keeltes valminud õppematerjale.