Lisandunud on uued materjalid nelja mooduli kohta

MIG-KOMM-EU projekti “Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas” kodulehele (http://www.mig-komm.eu) on lisandunud uusi materjale nelja mooduli (juhtimine, turundus, teenindus ja kultuuridevaheline suhtlus) kohta. Huvilised saavad õppematerjalidega tutvuda ja sooritada enesekontrolli- ja veebipõhiseid harjutusi. Oma arvamusi pakutavast õppematerjalist saate väljendada, kui täidate vastava online küsitluslehe. Teie ettepanekud ja arvamused on teretulnud! Veebistatistika näitab, et huvi antud projekti vastu on suur ja kodulehte külastatakse sageli. Projekti tähtsaim uuendus on, et lisaks saksakeelsele kodulehele koostatakse kõigi partnerriikide: Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari emakeelsed veebilehed. Esimeste tulemustega on võimalus tutvuda järgmise lingi alt: http://www.mig-komm.eu/node/4.